NEW YORK (Reuters Health)-จากการศึกษาพบว่านมแม่สามารถเก็บแช่แข็งไว้ในตู้เย็นได้ถึง 4 วันโดยไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ หรือเพิ่มขึ้นของแบคทีเรีย

ข้อแนะนำในการเก็บรักษานมแม่โดยทั่วไปคือ สามารถเก็บไว้ได้นาน 5-6 วัน ที่อุุณหภูมิ 39 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 0 องศาเซลเซียส) ถ้าจะให้ดีก็ควรนำไปใช้ภายใน 2-3 วัน

"อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับการเก็บรักษานมแม่มักเน้นไปที่ผลการเติบโตของแบคทีเรีย แต่ไม่ได้ศึกษาผลเกี่ยวกับคุณค่าของตัวนมแม่" ดร. ริชาร์ด แชนเรอร์ แห่งวิทยาลัยแพทย์นอร์ธชอร์ว แมสซาชูเซส นิวยอร์ก ผู้ทำการวิจัยกล่าว

จากการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างนมแม่จากคุณแม่ 36 คน หลังคลอด 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 39 องศาฟาเรนไฮต์ แล้วนำมาทดสอบหลังแช่ 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง พบว่าในทุกช่วงเวลา คุณสมบัติของนมแม่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย ไม่ว่าจะเป็น ระดับของแบคทีเรีย ความเป็นกรด โปรตีนภูมิคุ้มกันจากแม่ และกรดไขมันและโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

ผลการศึกษาของทีมงานที่เผยแพร่ใน Journal of Pediatrics ได้แนะนำว่า นมแม่สามารถเก็บแช่แข็งได้ถึง 96 ชั่วโมง โดยไม่สูญเสียคุณค่าใดๆ

สำหรับภาชนะบรรจุ ผุ้เชี่ยวชาญแนะนำภาชนะสะอาด เช่น แก้ว หรือพลาสติกที่ปราศจากสารประกอบ bisphenol A โดยควรจะติดฉลากระบุวันที่ชัดเจน และวางไว้ด้านในสุดของตู้เย็น ที่อุุณหภูมิ 39 องศาฟาเรนไฮต์หรือต่ำกว่านั้น

ที่มา : Journal of Pediatrics, January 2010.