Children Full of Life สารคดีระดับรางวัลชนะเลิศ Banff Rockie Award 2004 ในสาขา Best Family and Youth Program เรื่องราวของคุณครูโทชิโร กานามูริ ครูประจำชั้นประถมปีที่ 4 /1 ของโรงเรียนเทศบาล มานาโน คาวาซากิ ในประเทศญี่ปุ่น ที่มิได้เป็นเพียงครูที่ให้ความรู้แต่ในตำรับตำราเท่านั้น แต่ยังเป็นครูที่มุ่งหวังให้นักเรียนของเขาเข้าใจว่า พวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไร? และพวกเขาจะดูแลคนอื่นได้อย่างไร? และการชี้ให้นักเรียนของเขาได้เห็นถึงคุณค่าของชีวิต ก็คืองานของครูอย่างเขา

สารคดีที่จะทำให้พวกเรานึกย้อนถึงครู และคิดถึงความหมายของคำว่าครูที่แท้จริง!

(subtitle ไทย โดย อาศรมศิลป์)

ดูเวอร์ชั่นที่ภาพชัดแต่ไม่มีคำบรรยายไทย