ลอนดอน 4 ม.ค. - เด็กชายในอังกฤษเกือบ 1 ใน 4 และเด็กหญิง 1 ใน 7 คน มีปัญหาในการพูด และไม่เข้าใจคำพูดของคนอื่น เพราะถูกครอบครัวเลี้ยงด้วยการให้ดูโทรทัศน์

ผลสำรวจพ่อแม่ในอังกฤษ 1,000 คน พบว่า เด็กร้อยละ 3 มีปัญหาขั้นรุนแรง เด็กครอบครัวชนชั้นกลางมีปัญหาเรื่องนี้ไม่ต่างจากเด็กครอบครัวฐานะด้อยกว่า ครอบครัวมากกว่า 1 ใน 4 เปิดโทรทัศน์ตลอดเวลา เด็กอายุ 1-2 ขวบ มีโทรทัศน์ในห้องนอนทุก 1 ใน 10 คน ขณะที่เด็กอายุ 5-7 ขวบ มีโทรทัศน์ในห้องนอนประมาณ 1 ใน 3 นางฌอง กรอสส์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของรัฐบาล เป็นห่วงว่าแม้เด็กไม่ได้ดูโทรทัศน์ที่เปิดไว้ แต่เสียงรบกวนจากโทรทัศน์จะทำให้เด็กมีปัญหาในการเข้าใจคำพูดของพ่อแม่ พี่ ๆ หรือคนที่โตกว่า เธอเชื่อว่าเด็กบางคนมีปัญหาในการพูดเพราะถูกจำกัดการรับรู้ด้านภาษาในช่วง ขวบปีแรก ๆ นางกรอสส์ ระบุว่า สมองของทารกไม่ได้เรียนรู้จากเครื่องจักร แต่ฝึกให้ตอบสนองสีหน้าของพ่อแม่

ผลการสำรวจพบด้วยว่า คำแรกที่ทารกพูดได้มากที่สุดคือคำว่า Dadda เนื่องจากออกเสียงง่าย รองลงมาคือ Daddy ตามด้วยคำว่า Mama หรือ Mamma วัยที่เด็กพูดคำแรกได้มากที่สุดคือช่วง 10-11 เดือน เด็กหญิงร้อยละ 34 พูดคำแรกได้ก่อนอายุ 9 เดือน เทียบกับเด็กชายร้อยละ 27 ที่พูดคำแรกได้ก่อน 9 เดือน ส่วนวัยที่เริ่มพูดคำ 2 คำได้มากที่สุดคือ 13-18 เดือน.

ขอขอบคุณ สำนักข่าวไทย 4/1/10, www.tv4kids.org