เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 20 ปี สืบ นาคะเสถึยร

วันนี้ (1 กย. 53) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถา “20 ปี สืบ นาคะเสถียร” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมกันจึงอยู่รอด" ได้ในเวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จัดโดย มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร หลังจากที่สืบ นาคะเสถียร เสียชีวิตไปได้ไม่กี่วัน เขียนไว้ว่า “ต่อหน้าเปลวเพลิงที่พาร่างของสืบไปสู่นิรภพอันถาวรเพื่อนพ้องนักอนุรักษ์ ธรรมชาติ ต่างเห็นความจำเป็น ที่จะต้องรักษาอุดมคติของเขาให้คงอยู่ต่อไป”

การ ดำเนินการเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงเริ่มต้นขึ้น ณ เวลานั้น คือ ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งขึ้นสิบวัน หลังวันพระราชทานเพลิงศพ คือวันที่ 18 กันยายน 2533 คณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ แต่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ตรงกับสืบ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีอุดมการณ์ตรงกับสืบในเวลานั้น และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนหนึ่งในการร่วมก่อตั้งมูลนิธิสืบขึ้นมา

อ.รตยา จันเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่คุณสืบจะเสียชีวิต ครั้งหนึ่ง คุณสืบได้มาบรรยายเรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่หอประชุมธรรมศาสตร์ ซึ่งการปรากฏตัวของคุณสืบในงานวันนั้นมาจากการชักชวนของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ไม่ช้านานหลังจากนั้น คุณสืบเสียชีวิต เสกสรรค์ ประเสริฐกุลเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการชักชวนให้เข้ามาร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิ สืบนาคะเสถียร

ตำเหน่งเลขาธิการคนแรกของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คือ หน้าที่ที่เสกสรรค์ ประเสริฐกุลได้รับมอบหมายให้ทำ

ในเวลานั้นองค์กรที่ทำด้านการอนุรักษ์โดยตรงในมีอยู่ไม่มากนัก ที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากคือ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกองค์กรหนึ่งก็คือ โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ สำหรับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงนับว่าเป็นองค์กรที่ 3 ที่มีเป้าหมายชัดเจนทางด้านสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาอย่างชัดเจน

ในส่วนของคนทำงาน เวลานั้นมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีคณะกรรมการ 25 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำ 2 คน ครึ่งเวลา 1 คน แนวทางแบบนี้ถูกเลือกเพื่อกันปัญหาการใช้เงินผิดเป้าหมาย มูลนิธิสืบไม่ต้องการให้มีการรั่วไหลของเงินไปกับเรื่องการจัดการหรือการ จ้าง STAFF เพื่อที่จะเก็บเงินดอกผลประมาณปีละ 2,000,000 บาท ที่ได้มาจากทุนจดทะเบียนเอาไว้ใช้ประโยชน์ในงานอนุรักษ์อย่างเต็มที่

ในการทำงานกรรมการแต่ละคนจึงต้องเป็นอาสาสมัครผู้เสียสละไปพร้อมกัน

ช่วง แรกของการก่อตั้งมูลนิธิมีโครงการที่ดำเนินงานทั้งหมด 8 โครงการด้วยกันคือ 1. การอนุมัติงบประมาณให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขา แข้ง-สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ 2. การจัดสาร้างอนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์สืบ นาคะเสถียร ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 3. การจัดสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 4. การจัดสัมมนาเรื่อง "ปัญหาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง" 5. การจัดสัมมนา "การป่าไม้เมืองไทยจะไปทางไหนกันแน่" ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. การจัดสัมมนาเรื่อง "เราควรตัดถนน 48 สายผ่านเขตป่าอนุรักษ์" 7. โครงการจัดทำหนังสือ "ป่าตะวันตกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกทางธรรมชาติของโลก" การจัดทำข้อเสนอแนะต่อ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และเขตพิทักษ์สัตว์ป่า 8.โครงการอบรมการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการสอนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม ในระดับมัธยมปลายให้สอดคล้องกับพื้นที่

อ.รตยาเล่าว่า กิจกรรมหลายๆ อย่าง เกิดมาจากการประชุมงานกันของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งงานใหญ่งานเล็ก นอกเหนือจากกิจกรรมหลักในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็มีกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิ ซึ่งคุณเสกสรรค์เป็นคนที่คิดให้ทำเสื้อมูลนิธิขึ้นมา แล้วก็ยังเป็นผู้ลงมือนั่งพับเสื้อใส่ถุงเพื่อนำออกไปขายด้วยตัวเอง

อย่าง ไรก็ตามบทบาทในตำเหน่งเลขาธิการของเสกสรร ประเสริฐกุลก็ยุติลงเพียงปีแรกของการทำงาน เนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการเรื่องการระดมทุนไม่ตรงกัน โดยมีคุณปริญญา นุตาลัยผู้ขึ้นรับตำแหน่งแท

เสกสรรค์พ้นจากตำเหน่งเลขาธิการมูลนิธิฯ ไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534

จากวันนั้นมาถึงวันนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเดินทางมาเกือบ 20 ปีแล้ว กับภารกิจรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ

ทุกปี เมื่อถึงเดือนกันยา มูลนิธิสืบฯ จะจัดงานรำลึกถึงการจากไป เราจะไปจุดเทียนรำลึกกันที่ห้วยขาแข้ง บางปีมีจัดกิจกรรมที่กทม.

ใน เดือนกันยาที่จะถึงนี้ กับวาระ 20 ปีของการจากไปของคุณสืบ และการทำงานภายใต้ชื่อมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะมีกิจกรรมพิเศษต่อเนื่องถึง 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 19 กันยายน

วันแรกจะเป็นกิจกรรมรำลึกที่ห้วยขาแข้ง จากนั้นกิจกรรมต่างๆ อีก 19 วันจะจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในปีนี้ เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิสืบ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล จะกลับมาร่วมทำงานกับมูลนิธิสืบฯ อีกครั้ง โดยในวันที่ 1 กันยายน จะมีปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องราว 20 ปี ที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังปาฐกถา “20 ปี สืบ นาคะเสถียร” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมกันจึงอยู่รอด" ได้ในเวลา 18.00 น.

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)