ศิลปะบำบัดเยียวยามนุษย์อย่างไร ทัศนะจากนักศิลปะบำบัด-แพทย์มนุษยปรัชญา

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา

ขอเชิญแพทย์ คุณครู นักการศึกษา นักบำบัด และผู้สนใจเข้าร่วมงานปาฐกถา

“ศิลปะบำบัดเยียวยามนุษย์อย่างไร ทัศนะจากนักศิลปะบำบัด-แพทย์มนุษยปรัชญา”

โดย 

Nicola Schneider Hermann นักศิลปะบำบัด จาก Therapeutikum am Kräherwald สตุ๊ทการ์ท เยอรมันนี

Dr. Olaf Koob แพทย์แนวมนุษยปรัชญา (Anthroposophy)

ดำรงค์ โพธิ์เตียน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านมนุษยปรัชญา

ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.00 -12.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 

รับจำนวนจำกัด  สำรองที่นั่งภายในวันที่ 18 ส.ค. 2553 หรือจนเต็มจำนวน

ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 02 378-9000 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น