หลังจากที่มีการอบรมสร้างบ้านดิน และร่วมสร้างกำแพงดินเพื่อมอบให้แก่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (บ้านเรียนแห่งรักและสานติ) กำแพงดินที่ก่อร่างสร้างขึ้นยังไม่แล้วเสร็จดี ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมแรง แบ่งปันพลังงานก่อกำแพงสร้างที่ทำการสหกรณ์"หัวใจเดียวกัน" อีกครั้งครับ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 53 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป