กะดีจีนกะดีจีน-ศิลป์อินคลอง น้ำใจ เพื่อน้ำใส ได้น้ำดี
KADEEJEEN SILP-IN-KHLONGS ART & ENVIRONMENTAL WORKSHOP

บ้านศิลปินคลองบางหลวง ขอเชิญชวนนักเรียน-นิสิต-นักศึกษา-ชาวย่าน-ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการศิลปะ กะดีจีน-ศิลป์อินคลอง : น้ำใจ เพื่อน้ำใส ได้น้ำดี ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยนักวิชาการ ศิลปิน และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เปิดกว้างด้วยสื่ออันหลากหลายด้วยวัสดุ recycle เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมกอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของย่านกะดีจีน ผลงานจากกิจกรรมฯ จะนำไปเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการในงาน “กะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553

วัน-เวลา-สถานที่ :
เสาร์ 13- อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:00-17:00 น. ณ ย่านกะดีจีน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
30 ท่าน

การสมัคร :
ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง (ชื่อ อายุ เพศ สังกัด อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์) มาที่ anuloveanurak@gmail.com หรือโทร 08-6835-8368

กำหนดการรับสมัคร :
วันนี้-10 พฤศจิกายน 2553