งานแสดงเดี่ยวภาพถ่ายเรืองรอง รุ่งรัศมี

1 ภาพ 1 ถ้อยคำ

15 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552

ณ ห้องตาดู (หอศิลป์ตาดู ชั้น 4) ภายในหอศิลป์ กทม.สี่แยกปทุมวัน

ชมผลงานภาพถ่ายขาว-ดำ (ย้อมสีด้วยมือ) จำนวน 50 รูป โดยเรืองรอง  รุ่งรัศมี

เปิดงาน 15 ธันวาคม 2552 เวลา 17.00 น.