พลาดไม่ได้สำหรับงาน International Street Show in Bangkok 2009

10-13 ธันวาคม 2552 สวนลุมพินี 15.00-21.00 น.

ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปชมเป็นอย่างยิ่ง แนะนำให้ซื้อสูจิบัตร (30 บาท) จะช่วยให้วางแผนการชมได้ดีเยี่ยม การเดินทางก็ขอแนะนำรถไฟฟ้าจะดีที่สุด