สุชาติ สวัสดิ์ศรี ขอเชิญร่วมชมหนังใหม่ 9 เรื่อง “อันเนื่องมาจากราชประสงค์”


“หนังทดลอง” ชุดที่ 2 “อันเนื่องมาจากราชประสงค์” โดย : สุชาติ สวัสดิ์ศรี (หน้าใหม่น่าจับตา : ประเภท “หนังสั้น” รางวัล Bioscope พ.ศ.2550)
หนังทดลองชุดนี้มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ ดำกับแดง, ไข้เหลือง, บ้านของพรุ่งนี้, ขุนนางป่า, คนฉายหนัง, หมากวี, ความว่างเปล่า, สวัสดีบางกอก และอันเนื่องมาจากราชประสงค์
รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 30 นาที [โดยก่อนหน้านี้ได้ฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้วในงาน “เผาฟิล์มไวรัส” รายการหนังสั้นและหนังทดลองของ “กลุ่มฟิล์มไวรัส” ที่ห้องฉายหนัง สำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์]


บัดนี้ “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จะนำกลับมาให้ชมกันอีกครั้ง! ในงานเทศกาล “ศิลปะกับสังคม 2553 : ศิลปะ นานาพันธุ์ 3” พร้อมกับนำเสนอ “การวิจารณ์” จาก “นักวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัย” อาทิ ถนอม ชาภักดี, ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง สิทธิธรรม โรหิตะสุข ฯลฯ หรือใครก็ได้ที่สนใจจะวิจารณ์...


หนัง ชุดนี้มีกำหนดฉาย ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 14:00 น.

สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ประวัติและผลงานโดยสังเขป
เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ.2488 ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

การงาน บรรณาธิการ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ โลกหนังสือ บานไม่รู้โรย ช่อปาริชาต ช่อการะเกด ฯลฯ
ก่อตั้ง ชมรมพระจันทร์เสี้ยว คณะละครสองแปด สำนักช่างวรรณกรรม รางวัลช่อการะเกด ฯลฯ
 

การแสดงศิลปะ : งานแสดงเดี่ยว
2546 สุชาติโทเปีย : ความงามจงมี จิตรกรรม ห้องศิลปะนิทรรศมารศี พิพิธภัณฑ์วัง
สวนผักกาด
2547 สุชาติมาเนีย : จิตรกรรม งานจัดวาง และ “นวนิยายทัศนศิลป์” สถาบันปรีดี
พนมยงค์
2547 ดาวเรืองบินข้ามครรภ์ฟ้า จิตรกรรม ร้านหนังสือใต้ดิน สยามสแควร์
2548 สุชาติเฟลเลีย จิตรกรรม หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 ประวัติศาสตร์ส่วนตัว จิตรกรรม หนังทดลอง ในงานเนตรวิถี : ฟิล์มไวรัส
สำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 ไม่มีอะไรให้ดู หนังทดลองชุดแรก จำนวน 14 เรื่อง เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 11
มูลนิธิหนังไทย และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ กรุงเทพฯ
2551 ภาพปกและภาพประดับ สบสังวาสสโมสร 2 : ขออีกครั้งให้รักหวนคืน
ช่อการะเกด 46 ‘เทียบเชิญ’ (ตุลาคม-ธันวาคม 2551)
2552 รักแรกและภาพถ่ายอื่นๆ นิทรรศการภาพถ่าย หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2553 ภาพปกและภาพประดับ สบสังวาสสโมสร 3 : รสชาติ ‘เทียบเชิญ’ช่อการะเกด 51
มกราคม-มีนาคม 2553
2553 อันเนื่องมาจากราชประสงค์ หนังทดลองชุดที่ 2 จำนวน 9 เรื่อง : ฟิล์มไวรัส สำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค์, นิทรรศการ “ศิลปะกับสังคม”ประจำปี 2553 สถาบันปรีดี พนมยงค์