ขอเชิญร่วมงานปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง  ประจำปี ๒๕๕๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

ปาฐกถาโดย  ภิกษุณีธัมมนันทา   

เรื่อง "บนเส้นทางการพัฒนาจิตวิญญาณ  การหล่อหลอมและการกำหนดเส้นทางชีวิต"

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. การแสดงดนตรี ของกลุ่มเยาวชน

๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๕ ลำนำบทกวี โดยไพวรินทร์ ขาวงาม

๑๓.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. เสวนา “อุดมคติสายพันธุ์ใหม่ 2010 ไวรัสหรือวัคซีน” ผู้ร่วมเสวนา วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ,ทรงกลด บางยี่ขัน สฤณี อาชวานันทกุล พิธีกรโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การแสดงโดยกลุ่มละครมะขามป้อม

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การแสดงดนตรีภาวนา โดย เมธี จันทรา และลำนำบทกวีไว้อาลัย อ. กรุณา กุศลาสัย โดย อ.สกุล บุณยทัต

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประกาศบุคคลเกียรติยศ

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๐ น. แนะนำปาฐกโดย รสนา โตสิตระกูล

๑๖.๔๐ – ๑๗.๔๐ น. ปาฐกถาโดยภิกษุณีธัมมนันทา

๑๗.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. กล่าวปิดปาฐกถา โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์

กิจกรรม ภายในงาน : รับบริจาคหนังสือ ของเด็กเล่นหรือร่วมประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อบริจาคสู่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมเลือกซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ และสินค้าทางเลือกมากมาย

สนใจติดต่อ มูลนิธิโกมลคีมทอง ๐๒-๔๑๑-๐๗๔๔,๐๒-๔๑๒-๐๕๒๖ โทรสาร ๐๒-๘๔๘-๙๗๕๖