ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประเทศฟินแลนด์ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปฎิรูปการศึกษา นักเรียนของประเทศฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับในระดับที่สูงทั้งในด้านการอ่าน คณิตศาสต์ และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากผลการสำรวจของ PISA ทั้งๆ ที่เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ระบบการศึกษาของฟินแลนด์อยู่ในสภาพที่เละเทะ คุณภาพปานกลาง อีกทั้งไม่เป้นธรรม ความสำเร็จนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “Finnish Miracle” นักการศึกษาและสื่อต่างๆ มากมายจากทุกมุมโลกต่างให้ความสนใจ

บทความนี้เป็นบทความที่สาม ในชุด Finnish Miracle โดยทำการคัดสรรเรื่องราวต่างๆ ที่เกียวกับความสำเร็จในการปฎิรูปทางการศึกษาของฟินแลนด์มานำเสนอต่อไป-นีโอฯ

 

บทความอืนๆ

เด็กๆ ต้องเล่น - บทเรียน (ที่ไม่ใช่สำหรับนักเรียน) จากฟินแลนด์ 2

ผู้ชนะที่แท้จริงไม่แข่งขัน - บทเรียน (ที่ไม่ใช่สำหรับนักเรียน) จากฟินแลนด์

 

learning-by-doingครูไนเจลพาเราไปดูการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยม ในกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เขาพบว่าการเรียนการสอนที่นี่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน ช่วงเวลาในการเรียนในแต่ละวิชา การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้โดยแทรกแซงให้น้อยที่สุด การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ฯลฯ ลักษณะที่โดดเด่นเหล่านี้อาจเป็นแนวทางชี้แนะแก่พวกเราได้ว่า ทำไมนักเรียนของฟินแลนด์จึงมีผลการประเมิน PISA อยู่ในระดับต้นๆ ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

 ที่มา - www.thaiteachers.tv

 

Finland Lessons - Secondary Science, The Fishing Line