ผู้ปกครอง พ่อแม่ ที่สนใจแนวการศึกษาทางเลือกแนววอลดอร์ฟ (Waldorf) และต้องการทราบรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวการศึกษาในแนววอลดอร์ฟ ไม่ควรพลาด

โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ โรงเรียนที่จัดการศึกษาในแนววอลดอร์ฟ จะจัดงาน Open Day หรือ งานเปิดบ้านเปิดโรงเรียน ครั้งที่ 10 เพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน การแสดง การจัดการศึกษาในแนววอลดอร์ฟ ภายในงานนอกจากนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆ และการตอบคำถามแก่ผู้ปกครองที่สนใจในแนวการศึกษาวอลดอร์ฟแล้ว ยังจะมีการสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทของผู้ใหญ่ในการศึกษาวอลดอร์ฟผ่านกายทั้ง ๔" ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

เปิดบ้านเปิดโรงเรียน ครั้งที่ 10 (Open Day 10th)

เปิดบ้านเปิดโรงเรียน ครั้งที่ ๑๐ (Open Day 10th)

ตารางกิจกรรม

๐๘.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น. เปิดงาน ร่วมกล่าวคำกลอนและเป่าขลุ่ย โดยชั้น ป.๓-๕

กิจกรรมในห้องเรียน

ตึกอนุบาล

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ปั้นคุกกี้ เล่นอิสระ

กิจกรรมที่จัดเป็นรอบ

๐๙.๐๐ น. , ๑๐.๐๐ น. , ๑๑.๐๐ น. ฟังนิทานเรื่อง "หมีป่ากับมาชา" เล่าโดยผู้ปกครองชั้นอนุบาล

๐๙.๐๐ น. , ๐๙.๔๕ น. , ๑๐.๓๐ น. , ๑๑.๑๕ น. ระบายสีน้ำ

ตึกประถม - มัธยม

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ชมผลงานนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และร่วมกิจกรรมที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละชั้น

กิจกรรมนอกห้องเรียน

๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. การแสดงความสามารถทางทักษะในร่างกายโดยนักเรียนชั้น ม. ๒

๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ร่วมสัมมนาในหัวข้อ"บทบาทของผู้ใหญ่ในการศึกษาวอลดอร์ฟ ผ่านกายทั้ง ๔"

๑๑.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ชมการแสดงดนตรี

(โปรดนำภาชนะสำหรับรับประทานอาหารติดมาด้วย)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม ปกหน้า - หลัง และ เนื้อใน

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒-๕๕๙-๓๔๔๖, ๐๒-๕๓๐-๗๗๙๐ หรือ www.tridhaksa.ac.th

ติดตามความคืบหน้าการจัดงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟ ได้ที่ tinyurl.com/OpenDay2010