ค่ายสารคดี ครั้งที่ 6 = เรื่อง + ภาพโอกาสครบรอบ 25 ปี นิตยสาร สารคดี

พบกับค่ายนักเขียนสารคดีแนวใหม่
จับ คู่นักเขียนกับช่างภาพเล่าเรื่องสารคดี
ใน ค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ ๖

อบรมโดยนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ
- วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร สารคดี
- สกล เกษมพันธุ์ บรรณาธิการภาพ นิตยสาร สารคดี
- อรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีรางวัลศิลปาธร

พร้อม ทั้งนักเขียนสารคดีมืออาชีพ ธีรภาพ โลหิตกุล วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และอีกหลายท่าน

เข้ารับการอบรมฟรี !!!

รับสมัครผู้เข้าอบรมเป็นคู่ (นักเขียนกับช่างภาพ) อายุระหว่าง ๑๗-๒๕ ปี สามารถเข้าร่วมอบรมต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๓ (เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์)

ส่งประวัติส่วนตัว ตัวอย่างงานเขียน(สำหรับนักเขียน) และตัวอย่างภาพถ่าย(สำหรับช่างภาพ)

มาที่ : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ ๒๘, ๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หรือส่ง email มาที่ : pr_sarakadee@yahoo.com

รับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เท่านั้น

หลังจบค่ายรับประกาศนียบัตร สารคดีเด่น (5-10 เรื่อง) จะได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์รวมเล่ม พร้อมรับค่าลิขสิทธิ์เรื่องและภาพ เพื่อเปิดตัวสู่วงการสารคดี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ทาง www.sarakadee.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณกาญจนา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทร.๐-๒๒๘๑-๖๑๑๐ ต่อ ๑๑๐-๑๑๔