เปิดฟ้า ตามหาดาว

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร. )กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจความมหัศจรรย์ของท้องฟ้าและดวงดาว ร่วมกิจกรรม “เปิดฟ้า..ตามหาดาว” ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์และโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการ “เปิดฟ้า..ตามหาดาว” เป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความสนใจกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสัมผัสปรากฏการณ์ท้องฟ้าในช่วงฤดูหนาวผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ แนะนำการดูดาวเบื้องต้น การใช้แผนที่ดาว รวมทั้งสัมผัสความมหัศจรรย์ของวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ เช่น เนบิวลา กาแลกซีแอนโดรเมดา กลุ่มดาวค้างคาว กระจุกดาวลูกไก่ กระจุกดาวคู่ สามเหลี่ยมฤดูร้อนและกลุ่มดาวอื่นๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 16:00 – 21:00 น. โดยครั้งที่ 1,2,5-8 จัดกิจกรรม ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 12 จากสวนสัตว์เชียงใหม่ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 จัดกิจกรรม ณ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-5569 ต่อ 22 และ 084 – 0882260 – 61 โดยเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งละ 100 ท่าน ครั้งแรกกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 สำหรับผู้ที่พลาดการร่วมกิจกรรมในครั้งแรกสามารถติดต่อเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งทาง website ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ www.narit.or.th

หมายเหตุ *** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบการเดินทางมายังสถานที่จัดงานด้วยตนเอง *** ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมีบริการอาหารว่างพร้อมของที่ระลึกมากมาย

กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม “เปิดฟ้า…ตามหาดาว” ครั้งที่ 1 - 8 เดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

ครั้งที่ 1 >>> วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553

ครั้งที่ 2 >>> วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

ครั้งที่ 3 >>> วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553

ครั้งที่ 4 >>> วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553

ครั้งที่ 5 >>> วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554

ครั้งที่ 6 >>> วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ครั้งที่ 7 >>> วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

ครั้งที่ 8 >>> วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554

ครั้งที่ 1,2,5-8 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 12 จากสวนสัตว์เชียงใหม่ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ครั้งที่ 3 ณ ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 ณ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน