บ้านเรียนแห่งรักและศานติ (ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) ภายใต้การดูแลของเสถียรธรรมสถาน เปิดรับสมัครเด็กใหม่ ในระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รับเด็กอายุ ๓-๖ ขวบ ที่เกิดปี พ.ศ. ๔๗, ๔๘, ๔๙ และ ๕๐ ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.- ๓๑ พ.ค.

รอบที่ ๑

เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และ รับสมัครเด็ก ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

รอบที่ ๒

เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ และ รับสมัครเด็กรอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

อย่าลืมบอกต่อๆกันไปยังบ้านใกล้เรือนเคียงที่กำลังหาโรงเรียนให้ลูกๆ อยู่นะคะ:)

ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๕๑๙-๘๑๖๑

e-mail: info.siripong@gmail.com

บ้านเรียนแห่งรักและศานติ
http://child4world.multiply.com
http://twitter.com/SRPschool

แผนที่บ้านเรียนแห่งรักและศานติ (ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต)

แผนที่บ้านเรียนแห่งรักและศานติ (ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต)