‘No Country for Old Name’ ไม่มีแผ่นดินสำหรับ ‘ชื่อ’ (เก่า) แก่

อีกหนึ่งบทความดีๆ มีสาระจากทีมงาน CLICK จาก เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการรายวัน ช่วยให้เราซาบซึ้ง เข้าใจถึงความสวยงามของภาษาในแต่ละท้องถิ่น และทำไมเรา (โดยเฉพาะคนเมือง) จึงควรเรียนรู้และช่วยกันรักษาไว้

อ่านทั้งหมด