เสกสรรค์ ประเสริฐกุล20 ปี สืบ นาคะเสถียรวันนี้ (1 กย. 53) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถา “20 ปี สืบ นาคะเสถียร” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมกันจึงอยู่รอด" ได้ในเวลา 18.00 น.ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อ่านทั้งหมด