"ฉันพูดกับพุทธองค์ว่า    :    ขอให้เพื่อนของฉันทุกคนมีความสุข สุขภาพดี ตลอดไป

พุทธองค์ตอบว่า :   ขอได้เพียง 4 วันเท่านั้น
ฉันตอบว่า : ....."

-สำหรับเพื่อนและผู้มีเพื่อนทุกๆ คน-

 

อ่านทั้งหมด