Rafe Esquith (เรฟ เอสควิท)พบกับ ครูเรฟ เอสควิท ครูสอนดีชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ “ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 54 (Teach Like Your Hair’s On Fire: Methods and Madness inside Room 56)” ในเวทีเสวนาหัวข้อ "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ" วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น. งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 16 ที่ห้องประชุม Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านทั้งหมด