ภิกษุณีธัมมนันทาขอเชิญร่วมงานปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี ๒๕๕๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปาฐกถาโดย ภิกษุณีธัมมนันทา เรื่อง "บนเส้นทางการพัฒนาจิตวิญญาณ การหล่อหลอมและการกำหนดเส้นทางชีวิต"

อ่านทั้งหมด