Young Writer Circle PartyYoung Writer Circle Party ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักเขียนกับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักเขียน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักขียน 2 ท่านคือ คุณบินหลา และคุณเจน งามพรรณ จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักเขียน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมวงพูดคุย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเพียงแต่ความอยากก็พอ 

วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 17.00-19.00 น. 

สถานที่: หอศิลป์กรุงเทพ ตรงข้ามมาบุญครอง