พ่อแม่ เลี้ยงดูเด็ก

 คู่มือพ่อแม่ เทคนิค การเลี้ยงดูลูก การศึกษา จิตวิทยา ฯ

รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 21

ต่อหน้า
หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ปกหน้า

  สะพานสายรุ้ง

  ฿150.00

  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้น มาได้อย่างไรเพื่อช่วยให้เขามีวัยเด็กเยี่ยงเด็ก พร้อมทั้งค่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกตามขั้นตอนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของวัย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

  เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

  ราคาปกติ: ฿119.00

  ราคาพิเศษ: ฿105.00

  หนังสือที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด สำหรับการเป็นพ่อแม่ที่ดีงาม บอกเล่าเรื่องราวที่พ่อแม่ควรทำ และอยู่ในวิสัยที่ลงมือทำได้ หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้คุณเป็นอิสระจาก ข้อมูลที่มากล้น หรือกรอบทฤษฎีหรือความเชื่อ แบบหนึ่งแบบใด ช่วยให้คุณมีวิจารณญาณ ตื่นรู้ด้วยตัวเอง และมีความสุขทั้งคุณและลูก

  "หนังสือเล่มนี้อ่านแล้ว สามารถจับต้องได้  สัญชาตญาณระหว่างพ่อ แม่ และลูกๆ นั้นมหัศจรรย์มากค่ะ หมิวเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือการเลี้ยงลูกที่ดี และมีคุณค่าสำหรับลูกและตัวคุณเอง" - หมิว ลลิตา ปัญโญภาส (ศศิประภา)

  "เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณเป็นคู่มือเลี้ยงลูกที่จะทำให้คุณ เข้าใจรักและรักอย่างเข้าใจในตัวลูกของคุณ" - แทนคุณ จิตต์อิสระ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. หัวเลี้ยวหัวต่อ: เด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง (ปก)

  หัวเลี้ยวหัวต่อ: เด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง

  ฿300.00

  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น เพื่อที่เราจะได้ช่วยประคับประคองเขา นำทางเขาก้าวผ่านห้วงเวลาอันล่อแหลมนี้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ติดอยู่ในกับของกระแสสังคม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. สลัดเข็มฉีดยามาจับชอล์ก (ปก)

  สลัดเข็มฉีดยามาจับชอล์ก: ทำไมหมออย่างผมถึงต้องมาเป็นครู

  ฿100.00

  จุดเริ่มต้นและความเป็นมาของปัญโญทัยเป็นอย่างไร หมอพรคิดอย่างไรจึงเปลี่ยนเส้นทางจากอาชีพแพทย์ที่มีเกียรติ รายได้ดี มาเสี่ยงสอนหนังสือเด็กๆ ด้วยแนวการศึกษาแบบใหม่ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและยอมรับ จนถึงทุกวันนี้ปัญโญทัยเติบโตลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง ข้อสงสัยจะเป็นที่กระจ่างเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. วอลดอร์ฟ การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ (ปกหน้า)

  วอลดอร์ฟ การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

  ฿250.00

  หนังสือประกอบนิทรรศการ "วอลดอร์ฟ" ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การ UNESCO เจนีวา เป็นหนังสือที่ให้ภาพเกี่ยวกับหลักการศึกษาแนว Waldorf ได้ครบถ้วนทุกแง่มุม มีภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม แสดงถึงกิจกรรมและเครือข่ายของโรงเรียนวอลดอร์ฟต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลก เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการศึกษาวอลดอร์ฟนานาชาติ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. อนุบาลวอลดอร์ฟ ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ (ปกหน้า)

  อนุบาลวอลดอร์ฟ ปฐมบทแห่งการเรียนรู้

  ฿65.00

  หมด อยู่ระหว่างการผลิต

  โดย Elizabeth M. Grunelius ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่สตุทการ์ต ประเทศเยอรมนี และเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านโรงเรียนอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล Waldorf ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ (ปกหน้า)

  สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์

  ฿80.00

  โดยโจน ออลมอน ประธานร่วมสมาคมปฐมวัย Waldorf แห่งทวีปอเมริกาเหนือ บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของปัญโญทัย สำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ

  จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลและเรียบเรียงจากการบรรยายในประเทศไทย 4 ครั้ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. รากฐานพัฒนาการชีวิต (ปก)

  รากฐานพัฒนาการชีวิต (Work and Play in Early Childhood)

  ฿130.00

  รากฐานพัฒนาการชีวิต: งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย แปลจาก Work and Play in Early Childhood เขียนโดย Freyja Jaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนาน ในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 9. ศิลปะการสอนที่มีชีวิต (ปกหน้า)

  ศิลปะการสอนที่มีชีวิต (Teaching as a Lively Art)

  ฿150.00

  หมด อยู่ระหว่างการผลิต

  โดย Marjorie Spock อดีตครูโรงเรียนวอลดอร์ฟผู้มีประสบการณ์สอนมานาน หนังสือเล่มนี้จะให้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนในระดับประถมได้เป็นอย่างดี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 10. เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง (ปก)

  เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง

  ฿130.00

  หมด อยู่ระหว่างการผลิต

  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น

  "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยจัดแยกไว้ตามวัย พร้อมด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้นิทานกับเด็ก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 21

ต่อหน้า
หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
[profiler]
Memory usage: real: 29097984, emalloc: 28632072
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem