ผลการค้นหาสำหรับ 'บ้าน'

สินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

1 รายการ(s)

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

1 รายการ(s)

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

บทความใน Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • Blog :: การศึกษา :: ผู้ชนะที่แท้จริงไม่แข่งขัน - บทเรียน (ที่ไม่ใช่สำหรับนักเรียน) จากฟินแลนด์

  แปลจาก What Americans Keep Ignoring About Finland's School Success โดย Anu Partanen, Dec 29, 2011 ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประเทศฟินแลนด์ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปฎิรูปการศึกษา นักเรียนของประเทศฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับในระดับที่สูงทั้งในด้านการอ่าน คณิตศาสต์ และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากผลการสำรวจของ PISA ทั้งๆ ที่เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ระบบการศึกษาของฟินแลนด์อยู่ในสภาพที่เละเทะ คุณภาพปานกลาง อีกทั้งไม่เป้นธรรม ความสำเร็จนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “Finnish...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: ‘เล่นอิสระ’ (Free Play) อิฐก้อนแรกของความฉลาด ความผูกพัน และความสำเร็จ

  ‘เล่น’ เป็นห้วงอิสระปราศจากพันธนาการร้อยรัด เป็นพรสวรรค์ที่เด็กเท่านั้นเข้าถึง ทั้งการเล่นใช่เรื่องเล่นๆ ไร้สาระอย่างผู้ใหญ่หลายคนมอง เพราะถ่องแท้แล้วการเล่นเป็นต้นธารพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ที่ ‘สมอง’ ของเด็กช่วงวัยนี้จะทำงานสูงสุดขณะเล่น ด้วยเป็นสภาวะที่สมองพร้อมเรียนรู้ ไม่ตึงเครียด (Relax) มีภาวะตื่นตัว (Alert) มีแรงจูงใจ (Motivated) และรู้สึกดี (Positive)                อัตราเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของสมองที่พุ่งสูงสุดในช่วงเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบจะเป็นดั่ง ‘อิฐก้อนแรก’ ที่แข็งแกร่งของผู้ใหญ่ในวันหน้า เนื่องเพราะสมองที่เจริญเติบโตต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายอย่างดีใน ช่วงวัยนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ มา เสมือนอิฐก้อนแรกที่วางรากฐานหนักแน่นมั่นคงก่อนก่อร่างสร้างบ้านที่แข็ง...

 • Blog :: ข่าว :: กะดีจีน-ศิลป์อินคลอง น้ำใจ เพื่อน้ำใส ได้น้ำดี

  กะดีจีน-ศิลป์อินคลอง น้ำใจ เพื่อน้ำใส ได้น้ำดี KADEEJEEN SILP-IN-KHLONGS ART & ENVIRONMENTAL WORKSHOP บ้านศิลปินคลองบางหลวง ขอเชิญชวนนักเรียน-นิสิต-นักศึกษา-ชาวย่าน-ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการศิลปะ กะดีจีน-ศิลป์อินคลอง : น้ำใจ เพื่อน้ำใส ได้น้ำดี ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยนักวิชาการ ศิลปิน และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เปิดกว้างด้วยสื่ออันหลากหลายด้วยวัสดุ recycle เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมกอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของย่านกะดีจีน ผลงานจากกิจกรรมฯ จะนำไปเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการในงาน “กะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่...

 • Blog :: ข่าว :: เชิญเข้าร่วมงานเตร่ตรอก ลัดรั้วบ้าน ครั้งที่ 1 "ฟื้นตำนานป้อมปราบฯ-พระนคร"

  เมื่อวิวัฒนาการของ “เมือง” ในสังคมไทยแต่เดิมถูกเปลี่ยนสถานะและบริบทบางอย่างให้ก้าวไปตามกระแสโลกที่เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว “เมือง” ไทยในวันนี้จึงมีรูปแบบใหม่ที่จำเป็นต้องไหลไปกับกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม “เมือง” เล็กๆ แห่งหนึ่ง ณ พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอันมีการสัญจรทางน้ำเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก   ณ วันนี้ โครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคได้เข้ามาแทนที่ เกิดการถมคลอง การสร้างถนน และเกิดเส้นทางการค้าใหม่ๆ ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ “เมือง” ได้บริโภคกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และแน่นอนที่ว่าคนส่วนมากมักจะวิ่งเข้าหาความเจริญเพื่อตอบสนองการอยู่รอดของตน ที่ผ่านมาได้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคน “นอกเมือง” เข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบอาชีพที่มีรองรับมากกว่า ความหนาแน่นและการกระจุกตัวขจรขจายไปทุกแห่งหน และบางแห่งได้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนแออัดอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ ผลกระทบที่ตามมาอีกระลอกหนึ่งซึ่งส่งผลต่อคนพื้นที่เดิมคือการจำเป็นต้องย้ายไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นๆ...

 • Blog :: ข่าว :: เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 (Science Film Festival 2010)

  ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบกับ ภาพยนตร์ดีดี ประเภท ภาพยนตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6  (Science Film Festival 2010)   1.Basking Sharks – Gentle Giants  ฉลามยักษ์ผู้อ่อนโยนร่างของมันดูน่าสะพรึงกลัว เสียจนผู้คนในศตวรรษที่ผ่านมาพากันโจษขาน ว่ามันเป็นปีศาจทะเล ทว่า ในความเป็นจริง ฉลามยักษ์น่าเกลียดน่ากลัวที่มีลำตัวยาว12 เมตรนี้ เป็นแค่สัตว์ที่กินแพลงตอนเป็นอาหาร และพวกมันก็ใกล้จะสูญพันธ์เข้าไปทุกทีแล้ว ฟลอเรียน กู๊ทคเนคท์ ผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลสารคดีธรรมชาติ ได้เดินทางไปที่เกาะไอล์ ออฟ...

 • Blog :: ข่าว :: “อันเนื่องมาจากราชประสงค์” โดย : สุชาติ สวัสดิ์ศรี

  สุชาติ สวัสดิ์ศรี ขอเชิญร่วมชมหนังใหม่ 9 เรื่อง “อันเนื่องมาจากราชประสงค์” “หนังทดลอง” ชุดที่ 2 “อันเนื่องมาจากราชประสงค์” โดย : สุชาติ สวัสดิ์ศรี (หน้าใหม่น่าจับตา : ประเภท “หนังสั้น” รางวัล Bioscope พ.ศ.2550) หนังทดลองชุดนี้มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ ดำกับแดง, ไข้เหลือง, บ้านของพรุ่งนี้,...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: เลี้ยงลูกด้วย 4G เป็นวิธีที่ทันสมัยตลอดกาล/ดร.แพง ชินพงศ์

   โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไปเร็วมาเร็วจนเราตามกันแทบไม่ทัน ยิ่งในเรื่องของการสื่อสารและเทคโนโลยีทั้งหลายด้วยแล้วยิ่งมีวิวัฒนาการใน การสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระบบ4G ทั้งๆที่เพิ่งเปิดตัวระบบ3GSไปเมื่อไม่นานนี้เอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัตถุต่างๆที่ไร้ขีดจำกัดเช่นนี้ มักส่งผลให้ความคิด จิตใจ ค่านิยม รสนิยมและการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนตามไปด้วย ไม่เว้นแม้แต่ค่านิยมและมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดูลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็อาจ เปลี่ยนแปลงไป เช่นว่าทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่มักจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกพกติดตัวตั้งแต่ อยู่ชั้นประถมต้นเพื่อเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับลูกหรือแชทกันผ่านโปรแกรม อินเตอร์เน็ตเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน วิธีเหล่านี้ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ที่ทำให้พ่อแม่ลูกได้ สื่อสารกัน แต่ในครั้งนี้ผู้เขียนอยากนำเสนอถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกด้วยวิธีที่อาจดู เหมือนไม่ทันสมัยเพราะไม่ได้พึ่งเทคโนโลยีต่างๆ แต่เป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ใช้ได้ผลดีในทุกยุคทุกสมัยแบบไม่ตกยุคหรือไม่มี ทางเอ๊าท์แน่นอน ด้วยวิธีการเลี้ยงลูกแบบ4G ดังนี้                1.Good Environment การ จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของลูกทั้งทาง...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: รวมอันตรายจากการดูทีวี

  หากคุณพ่อคุณแม่เป็นท่านหนึ่งที่กังวลเกี่ยวกับการรับชมทีวีของบุตรหลาน ภายในบ้าน และมักจะพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับอันตรายจากการดูทีวี - ดีวีดี - เล่นเกม - อินเทอร์เน็ตผ่านตาอยู่เสมอ ๆ วันนี้มีรายงานอีกหนึ่งชิ้นที่ออกมายืนยันถึงอันตรายจากการปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ รวมถึงตัวพ่อแม่ผู้ปกครองเองจดจ่ออยู่กับสื่อเหล่านี้มาฝากกันค่ะ                ข้อแรก เหตุที่ทำให้ "ทีวี" นั้นอันตรายมาจาก "ภาพและเสียง" ที่ปรากฏอยู่บนทีวี ซึ่งสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์จดจ่ออยู่กับมันเป็นเวลานาน ๆ ได้ ไม่เพียงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ยังได้ทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในเลือด และพบว่ามีการหลั่งฮอร์โมนบางชนิดของร่างกายผิดพลาด และนั่นส่งผลต่อการทำงานของสมอง และการเรียนรู้ได้                ประการที่สองก็คือ...

 • Blog :: ข่าว :: เปิดโลกวอลดอร์ฟ กับ แสนสนุกไตรทักษะ

  ผู้ปกครอง พ่อแม่ ที่สนใจแนวการศึกษาทางเลือกแนววอลดอร์ฟ (Waldorf) และต้องการทราบรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวการศึกษาในแนววอลดอร์ฟ ไม่ควรพลาด โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ โรงเรียนที่จัดการศึกษาในแนววอลดอร์ฟ จะจัดงาน Open Day หรือ งานเปิดบ้านเปิดโรงเรียน ครั้งที่ 10 เพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน การแสดง การจัดการศึกษาในแนววอลดอร์ฟ ภายในงานนอกจากนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆ และการตอบคำถามแก่ผู้ปกครองที่สนใจในแนวการศึกษาวอลดอร์ฟแล้ว ยังจะมีการสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทของผู้ใหญ่ในการศึกษาวอลดอร์ฟผ่านกายทั้ง ๔" ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ เวลา ๐๘....

 • Blog :: นานาสาระ :: พอแล้วรวย - ลงทุนกับต้นไม้ ชนะการลงทุนทั้งปวง (1)

  มีคนเคยกล่าวว่า ถ้าอยากมีความสุข 3 ชั่วโมงให้ตัดผมใหม่ อยากมีความสุข 3 วันให้ซื้อเสื้อใหม่ อยากมี ความสุข 3 เดือนให้แต่งงานใหม่ อยากมีความสุข 3 ปี ให้สร้างบ้านใหม่ แต่ถ้าอยากมีความสุขตลอดชีวิต ให้ “ปลูกต้นไม้” ต้นไม้เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทย แม้เวลาออกเหย้าออกเรือน ต้นไม้ที่สะท้อนรากฐานของชีวิต เช่น กล้วย อ้อย มะพร้าว ก็เป็นส่วนสำคัญในขบวนแห่ขันหมาก สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ คนในอดีตยามที่เก็บ เงินเก็บทองได้ก็จะลงทุนเงินและทองนั้นกับต้นหมากรากไม้และผืนแผ่นดิน การลงทุนกับแผ่นดินและต้นไม้ค่อยๆ...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: เจาะจุดเด่น "8 แนวการศึกษาทางเลือก" ตัวช่วยเลือกร.ร.ให้ลูก

  เชื่อได้เลยว่า คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกใกล้เข้าวัยเรียน คงต้องคิดหนักเรื่องของการเลือกโรงเรียนให้กับลูกไม่น้อย เนื่องจากสมัยนี้ มีโรงเรียนมากมาย และผุดขึ้นอีกไม่รู้กี่แห่ง ทำให้พ่อแม่ต้องปวดเศียรเวียนเกล้าไปตามๆ กัน โดยเฉพาะการหาโรงเรียนที่ดี มีระบบการเรียนการสอนที่ตรงกับพัฒนาการของลูก  ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับพ่อแม่ยุคใหม่ ทีมงาน Life and Family ขอเป็นตัวกลางส่งผ่านข้อมูล แนวการศึกษาแนวทางเลือก (Alternative Education) ที่เก็บได้จากงาน Emporium Smart Kids ซึ่งเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นมาเพื่อถอดสลักความเป็นโรงเรียนในระบบเดิม เน้นการเรียนรู้ใหม่อย่างมีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยความพิเศษของการศึกษาทางเลือกนี้มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ และต่างแนวคิดกันตามที่ทีมงานจะนำเสนอดังต่อไปนี้  1....

 • Blog :: ข่าว :: รับบริจาคเส้นผม! ทำวิกผู้ป่วยมะเร็ง (ไทยโพสต์)

           รพ.จุฬาภรณ์รับบริจาคเส้นผมเอาไปทำวิกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ที่ใช้ยาเคมีบำบัดจนผมร่วงหมดหัว หลังพบคนป่วยขาดความมั่นใจ ไม่กล้าไปทำงานหรือเข้าสังคม จะหาวิกมาใส่ก็มีราคาแพง ชวนหญิงสาวใจบุญบริจาคเส้นผมช่วยสร้างความสุขให้ผู้รับปลดทุกข์ทางใจ          นางปานตา อภิรักษ์นภานนท์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ทางศูนย์เปิดรับบริจาคเส้นผมเพื่อนำไปทำวิกผมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือ คีโม ซึ่งมีผลให้เส้นผมหลุดร่วงจำนวนมากจนหมดศีรษะและเกิดความไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากวิกผมมีราคาสูงและเป็นภาระของผู้ป่วยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นทางศูนย์จึงขอรับบริจาคเส้นผมส่งไปยังบริษัท นิวราวัณ ที่ให้ความร่วมมือรับทำวิกผม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข        ...

 • Blog :: นานาสาระ :: หนอนไม่มีตา แต่ว่าชอบอ่านหนังสือ / ทรงกลด บางยี่ขัน

  ผมสงสัยมานานแล้วว่า ทำไมเราถึงเปรียบเปรยคนรักการอ่านว่าเป็น หนอนหนังสือ ซึ่งแปลมาจากคำว่า Bookworm หนอนเป็นสัตว์ที่ไม่มีตา มันจึงไม่น่าถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้รักการอ่าน อีกเรื่องที่ผมสงสัยพอกันก็คือ เรามีคำที่เอาไว้ใช้เรียกภาพที่มองจากมุมสูงว่า Bird’s-Eye view และเราก็ยังมีคำว่า Worm’s-Eye view เอาไว้เรียกภาพที่มองจากมุมต่ำเงยขึ้นด้านบน ในเมื่อหนอนมันมองไม่เห็น แล้วทำไมเราถึงเปรียบภาพในมุมนั้นว่าเหมือนมองผ่านสายตาหนอน เรื่องหลังผมยังข้องใจ ส่วนเรื่องแรก ถึงยังไม่ได้คำตอบ แต่ผมก็หายสงสัยแล้ว เพื่อนชาวญี่ปุ่นจัดแจงนัดให้ผมพบกับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง เพื่อนของผมบอกว่า ผมกับเธอควรได้คุยกัน หญิงสาววัยยี่สิบกลางๆ คนนี้มีชื่อว่า Yoshimi Horiuchi หรือจะเรียก โย...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: คุณ คือ หมอคนแรกของลูก

  ยามใดที่ลูกป่วยไข้ พ่อแม่ทุกคนย่อมรู้สึกเป็นทุกข์ และมองหาหนทางที่จะทำให้ลูกของเราหายป่วย หนทางหนึ่งก็คือ การพาไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสามัญในยุคปัจจุบัน เป็นไข้ก็กินยาลดไข้ มีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูก ฯลฯ ฟังดูก็เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ปฏิบัติกันจนเคยชิน เรียกว่าไม่ว่าหนักเบาเป็นต้องไปพบแพทย์ และทานยาไว้ก่อน แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเรากลับสังเกตพบว่า มียาต่างๆ เหล่านี้เต็มไปหมดในตู้เย็น หรือ ปริมาณยาหรือยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการพื้นๆ เดิมๆ สำหรับลูกดูจะแรงขึ้นเรื่อยๆ ความถี่ที่ลูกไม่สบาย เป็นหวัด เป็นไข้ มีน้ำมูก ก็ดูเหมือนจะบ่อยขึ้น จนเราอาจต้องกลับมาถามว่าสิ่งที่ทำกันอยู่อาจจะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุหรือไม่  จะมีวิธีไหนที่เราผู้เป็นพ่อแม่ จะมอบสุขภาพที่แข็งแรงให้กับลูกอันเป็นที่รัก โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสมอไป พบคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการครอบครัวเดียวกัน...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: 20 วิธีเป็นพ่อแบบ "อู้ฮู...หนูรักพ่อจัง"

  บทบาทคนในบ้าน โดยเฉพาะ "พ่อ" ถือเป็นคนสำคัญ ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ และการเติบโตของลูก แต่ถึงกระนั้น บทบาทพ่อในสังคมไทย ยังเป็นบทบาทของผู้นำในเชิงการหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก ส่วนบทบาทการเลี้ยงลูก จะเป็นหน้าที่ของแม่ ด้วยช่องว่างนี้เอง ทำให้พ่อส่วนใหญ่วางตัวไม่ถูก ตลอดจนไม่เข้าใจบทบาท และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับลูก จนบางครั้งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมีช่วงโหว่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อขยับความไกล ให้เข้ามาใกล้ ทีมงาน Life & Family ได้รับคู่มือที่น่าสนใจจากโครงการ "ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ" กับคู่มือ 20 วิธีเป็นพ่อแบบ "อู้ฮู...หนูรักพ่อ"...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: ฟังมุมมอง 'นักศิลปะ' ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเข้าไม่ถึง 'ศิลปะ'

    "ผมว่าเด็กไม่ได้ขาดศิลปะหรอก แต่ผู้ใหญ่มากกว่าที่ขาดศิลปะ ที่ไปชอบวางองคาพยพของกลไกทางสังคมให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ เช่น เร่งเรียน การคัดเลือก ดึงธรรมชาติในความเป็นเด็กให้ขาดหายไป เด็กส่วนหนึ่งจึงมีปัญหาด้านอารมณ์ แต่ไม่ใช่ปัญหาหลัก ซึ่งปัญหาอยู่ที่ระบบสังคมที่เร่ง และกดดันมากกว่า"                นักศิลปะบำบัด "อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี" หรือ "ครูมอส" ผู้คลุกคลีในแวดวงศิลปะมากกว่า 15 ปี และใช้ศิลปะบำบัดในเด็ก และผู้ใหญ่มากกว่า 7 ปี สะท้อนปัญหาเด็กกับศิลปะที่ถูกระบบต่างๆ ในสังคม ดึง และแย่งพื้นที่ความงามไปจากเด็ก โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไปตีกรอบงานศิลปะของลูกมากจนเกินไป จนลูกเข้าไม่ถึงศิลปะ...

 • Blog :: ข่าว :: ค่ายสารคดี ครั้งที่ 6 สารคดี = เรื่อง + ภาพ

  โอกาสครบรอบ 25 ปี นิตยสาร สารคดี พบกับค่ายนักเขียนสารคดีแนวใหม่ จับ คู่นักเขียนกับช่างภาพเล่าเรื่องสารคดี ใน ค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ ๖ อบรมโดยนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ - วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร สารคดี - สกล เกษมพันธุ์ บรรณาธิการภาพ นิตยสาร สารคดี - อรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีรางวัลศิลปาธร พร้อม...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: ว่าด้วยเรื่อง "จั๊กกะจี้" ที่พ่อแม่ 'ขี้แกล้ง' ควรอ่าน!

  การเล่นจั๊กกะจี้เป็นความสนุกที่เกิดขึ้นได้ทุกบ้าน ซึ่งถ้าเล่นอย่างเหมาะสมสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก กับพ่อแม่ได้ แต่ถ้าเล่นเกินขอบเขต และไม่คำถึงถึงข้อจำกัดในตัวลูก แทนที่จะเป็นความสนุก อาจทำให้เด็กไม่ชอบ "การเล่น" ชนิดนี้ และเกิดเป็นอันตรายได้        กับการเล่นชนิดนี้ "พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร" กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ และพฤติกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยให้ทีมงาน Life and Family ฟังว่า การเล่นจั๊กกะจี้ เป็นการเล่นรูปแบบหนึ่งของเด็ก (Sensori-motor play) ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก และเสริมสร้างความรักใคร่ผูกพันให้แน่นแฟ้นขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องเล่นอย่างระมัดระวังด้วย ไม่ใช่แกล้งลูกจนเกินขอบเขต...

 • Blog :: ข่าว :: SOS : Seeds of Spirituality ค่ายศิลปะฤดูร้อนสำหรับเยาวชน

    ค่ายเยาวชน SOS : Seeds of Spirituality บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา21-27 เมษายน นี้ ณ เสถียรธรรมสถานเปิดรับเยาวชนชายหญิง อายุ 15-25 ปีที่มีจิตอาสาพร้อมรับใช้ผู้อื่น ร่วมสร้างสถานีเครือข่ายความดีงามผ่านการรังสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ เพื่อความสุขของสังคมกับมืออาชีพ *** ศิลปะด้านใดที่คุณสนใจ 1.ถ่ายภาพนิ่ง 2.ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 3.หนังสั้นและโฆษณา 4....

 • Blog :: ข่าว :: พระไพศาล วิสาโล ได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” ปี 2553

  ภาพจาก visalo.org “รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ - “ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๓๓๕-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก เพื่อมอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้ เป็นนักคิด นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน...

 • Blog :: ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม :: ‘No Country for Old Name’ ไม่มีแผ่นดินสำหรับ ‘ชื่อ’ (เก่า) แก่

    ถ้าเราเอาจอบฟันลงไปในดิน-เกือบทุก หย่อมของประเทศนี้-รับประกันได้เลยว่าจะต้องมีพญานาค วีรบุรุษ ต้นไม้วิเศษ ลำธารมหัศจรรย์ มีบรรพกษัตริย์ที่เคยเดินทัพผ่าน หรือวิญญาณบรรพชน ฯลฯ ถูกขุดติดขึ้นมากับเนื้อดิน                ...ก็ใช่ มันคือคำเปรียบเปรย คุณคงไม่เชื่อจริงๆ หรอกว่าจะมีพญานาคแผ่พังพานออกมาให้เห็น                ทุกๆ ท้องถิ่นมักมี ‘ตำนาน’ หรือ ‘เรื่องเล่า’ ของตนเองเพื่อบอกที่มาที่ไปของแผ่นดินและผู้คนตรงนั้น ท้ายสุด จากตำนานพื้นบ้านก็แปรเป็นชื่อเสียงเรียงนามให้เรียกขาน วารินชำราบ, พัทยา, โคราช, ปากน้ำโพ ฯลฯ...

 • Blog :: ข่าว :: เทศกาลศิลปวัฒนธรรมทิเบต "จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา" 5-10 มีค 53

  เทศกาลศิลปวัฒนธรรมทิเบต “จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา” 5 - 10 มีนาคม 2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกของการมาเยือนประเทศไทย คณะศิลปินและนักแสดงจาก TIPA – Tibetan Institute of Performing Arts สถาบันศิลปะการแสดงทิเบต เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย พบกับการแสดงชุดพิเศษ ตระเวนแสดงสร้างความประทับใจมาแล้วทั่วโลก ตื่นตาตื่นใจกับนาฏศิลป์อันงดงามของหลากชนเผ่าจากดินแดนหลังคาโลก บทสวดภาวนา การร่ายรำแห่งจิตวิญญาณ และ พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ดื่มด่ำกับบทเพลงพื้นเมือง เครื่องดนตรีพื้นบ้าน...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: Jamie Oliver ใน TED 2010

  พวกเราส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับ Jamie Oliver ในภาพของพ่อครัวหนุ่ม กับการสอนทำอาหารที่ดูแสนง่าย สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือ เขายังเป็นผู้รณรงค์และกระตุ้นให้ครอบครัวในอังกฤษและอเมริกัน ภาครัฐและโรงเรียนให้มาใส่ใจในพฤติกรรมบริโภคและให้ความรู้ด้านอาหารแก่เด็กอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการต่อต้านโรคอ้วนในเด็กจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารในโรงเรียนและบ้าน ด้วยสาเหตุนี้  Jamie จึงได้รับรางวัลประจำปี 2010 จาก TED และได้รับเชิญไปพูดในงาน TED 2010 ในหัวข้อ Teach every child about food เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจในอาหารและต่อสู้กับโรคอ้วนทีคุกคาม "I wish for everyone to...

 • Blog :: ข่าว :: ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี ๒๕๕๓

  ขอเชิญร่วมงานปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง  ประจำปี ๒๕๕๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ ปาฐกถาโดย  ภิกษุณีธัมมนันทา    เรื่อง "บนเส้นทางการพัฒนาจิตวิญญาณ  การหล่อหลอมและการกำหนดเส้นทางชีวิต"   ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐...

 • Blog :: นานาสาระ :: Social Enterprise คือ รูปแบบใหม่ของ "การให้"

  มิใช่เฉพาะการได้รับเท่านั้นที่ทำให้บุคคลมีความสุขเพิ่มขึ้น การให้ก็ก่อให้เกิดความพอใจและความสุขได้เช่นกัน ปัจจุบันในยุโรปและอเมริกา เกิดขบวน "การให้" ของภาคเอกชน ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างน่าสนใจยิ่ง   CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นที่รู้จักในสังคมไทยมานานพอควร บริษัทเอกชนบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ และ/หรือจัดทำโครงการเพื่อสังคม เช่น ปลูกป่า จัดค่ายเยาวชน ประกวดวรรณกรรม โครงการรักการอ่าน โครงการรักสิ่งแวดล้อม ฯลฯ คือสิ่งที่เรียกว่า CSR ของบริษัทเอกชน โดยอยู่บนฐานความคิดว่าธุรกิจเอกชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น จำเป็นต้องตอบแทนสังคม ("คืนกำไรให้สังคม") ด้วยการเสียสละเงินทอง...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: เปิดจินตนาการคือการเปิดโลกกว้างให้กับลูกรัก/ดร.แพง ชินพงศ์

   หากมีคำถามว่า “เราจะหาจินตนาการได้จากไหน” คำตอบนั้นก็คือ “เราสามารถหาจินตนาการจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่มองข้ามไป” เพราะจินตนาการ (Imagination) หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือคิดในสิ่งที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆที่เป็นอยู่ ซึ่งหลายคนมักคิดว่าใครก็ตามที่ชอบจินตนาการนั้นเป็นคนเพ้อเจ้อ ไร้สาระ แต่ทราบหรือไม่ว่าจินตนาการไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่จินตนาการสร้างให้คนเป็น คนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ และหากไม่มีคนที่ชอบจินตนาการแล้วสังคมเราอาจไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ที่มีคน คิดประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เราได้ใช้ เช่น ประดิษฐ์หลอดไฟแทนการจุดตะเกียง ประดิษฐ์เครื่องซักผ้าแทนการซักผ้าด้วยมือ ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศแทนการใช้พัด หรือมีคนคิดค้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆไว้รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้ง่าย ขึ้น เช่น ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัด หรือมีคนคิดอุปกรณ์การสื่อสารที่ทำให้คนเราแม้อยู่นอกโลกก็ยังติดต่อกันได้ ดังนั้น จินตนาการจึงก่อให้เกิดความคิดแปลกใหม่ เกิดการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่ ซึ่งถ้าขาดจินตนาการแล้วการคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่ากับโลกก็คงจะไม่เกิด ขึ้น...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: ตามไปดูค่ายแมวเหมียว…ค่ายแห่งวิถีพุทธ

  “เคยเห็นเวลาแมวตกลงจากที่สูงมั้ย ถ้าเราสังเกตแมว เวลามันกระโดด หรือตกลงมา มันจะพลิกตัวได้เร็วและจะลงมายืนอย่างมั่นคง” คำบอกเล่าของคุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ที่ปรึกษาบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ซึ่งกล่าวถึงที่มาของ “ค่ายแมวเหมียว” ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน   คุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริหรือคุณยายตุ๋มของเด็กๆกล่าวว่า “ที่มาของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตนั้น เดิมทีศูนย์แห่งนี้อยู่ในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แต่ทางวัดมีการประมูลที่ดิน เพื่อจะทำสถานที่ฌาปนกิจของกองทัพบก เพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพบกประมูลได้ โรงเรียนก็ต้องถูกยุบ บ้าน วัด โรงเรียน ตามบวรพระพุทธศาสนาก็จะหายไป ทั้งนี้ทุกอย่างเหมือนธรรมะจัดสรรไว้เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งได้ถวายที่ดิน 2 ไร่ให้กับวัดซึ่งอยู่ในกติกาของกระทรวงศึกษาธิการพอดีว่าต้องมี่ที่ขั้นต่ำ 2 ไร่ ในการสร้างโรงเรียน...

 • Blog :: ข่าว :: บ้านเรียนแห่งรักและศานติ รับสมัครเด็กใหม่ ปี 2553

  บ้านเรียนแห่งรักและศานติ (ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) ภายใต้การดูแลของเสถียรธรรมสถาน เปิดรับสมัครเด็กใหม่ ในระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รับเด็กอายุ ๓-๖ ขวบ ที่เกิดปี พ.ศ. ๔๗, ๔๘, ๔๙ และ ๕๐ ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.- ๓๑ พ.ค. รอบที่ ๑...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: แนะปลูกฝังเด็กให้ซื่อสัตย์ต้องเริ่มที่ปฐมวัย

    ครอบครัว เพราะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก                   ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ จากสาขาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยถึงสภาวการณ์ในการสอนเด็กไทยให้มีคุณธรรมประจำใจเพื่อก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในวันข้างหน้าว่า การสอนเด็กให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กช่วงปฐมวัย โดยพ่อแม่ต้องสาธิตการเป็นคนซื่อสัตย์ให้แก่ลูก ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกแม้กระทั่งการพูดโกหกพ่อแม่ก็ไม่ควร ถ้าพ่อแม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้และมองเห็นว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัญหาระดับชาติต้องมาช่วยกันปลูกฝังลูกหลานให้มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง ที่ผ่านมาเราไม่เข้มข้นในการสอนให้เด็กไทยมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สังคมไม่นิยมส่งเสริมเชิดชูความดี สังคมไทยให้ความสนใจเรื่องคุณธรรมแบบไฟไหม้ฟาง ใส่ใจกันเพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เลิกใส่ใจ ไม่จริงจังกับปัญหาเหล่านี้                   "การปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สังคมต้องขับเคลื่อนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน สังคม และสื่อซึ่งถือเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างมาก อยากเสนอว่าสื่อซึ่งอาจจะเริ่มจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อวิทยุ โทรทัศน์ควรมีกรอบเล็กๆ...

 • Blog :: ข่าว :: สร้างกำแพงดิน..หัวใจเดียวกัน อีกสักครั้ง

  หลังจากที่มีการอบรมสร้างบ้านดิน และร่วมสร้างกำแพงดินเพื่อมอบให้แก่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (บ้านเรียนแห่งรักและสานติ) กำแพงดินที่ก่อร่างสร้างขึ้นยังไม่แล้วเสร็จดี ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมแรง แบ่งปันพลังงานก่อกำแพงสร้างที่ทำการสหกรณ์"หัวใจเดียวกัน" อีกครั้งครับ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 53 ตั้งแต่เวลา 9.00 น....

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: การลงโทษลูกด้วยการตีเป็นบาปหรือไม่?

  ถาม – การทำโทษลูกด้วยการตีนั้น บาปหรือไม่ครับ ถ้าบาปเราจะสอนเขาอย่างไร เพราะเขาไม่ยอมเชื่อฟังเราเลย อีกอย่างที่อยากทราบคือการดุว่าลูกดังๆเพื่อขู่บ่อยๆนั้นจะเป็นการสะสมโทสะ เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองหรือไม่?  ถึงวันนี้ การมีลูกเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากครับ เพราะที่จะเลี้ยงเด็กรุ่นใหม่ให้สงบเยือกเย็นน่ารักน่าเอ็นดูนั้นยากเหลือเกิน เนื่องจากสิ่งกระตุ้นรอบข้างเจืออยู่ด้วยราคะ โทสะ โมหะเข้มข้น ยั่วยุให้เด็กอยากทำอะไรก็ทำ ไม่ค่อยอยากยับยั้งชั่งใจ และเมื่อลูกไหลออกมาจากท้องแล้ว คุณจะเปลี่ยนใจจับยัดกลับคืนที่ก็ไม่ได้ ถูกใจหรือไม่ถูกใจขอเปลี่ยนแบบสินค้ารับประกันคุณภาพไม่ได้เสียด้วย  ก่อนจะเข้าเรื่องบาปหรือไม่บาปกับการตีลูก ขอยกตัวอย่างการทำโทษลูกที่น่าประทับใจ และทุกคนต้องเชื่อตรงกันว่าเป็นบุญแน่ๆก่อนนะครับ ที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของหลานชายมหาตมะคานธี ซึ่งมีนามว่าอาลุน คานธี ผมเอามาจากหนังสือชื่อ Don’t Eat the...

 • Blog :: ข่าว :: กิจกรรมวันเด็กทั่วไทย ปี 2553 (เพิ่มเติม)

  กิจกรรมวันเด็ก 2553 (เพิ่มเติม) เสถียรธรรมสถาน "สร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็กที่มีจิตคิดจะให้" พบกับกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์ “บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งการให้ รวมพลัง little-big foot นวดดินสร้าง “โรงหนัง…สร้างแรงบันดาลใจ” Life Rally : พาเด็ก ๆ เดินป่าปลูกมือ ตามหาต้นไทร-ต้นไกร-ต้นกร่าง – ลีลาวดี อายุกว่า ๑๐๐ ปี อันเป็นตำนานของต้นไม้ผู้ให้ร่มเงาชีวิตใน...

 • Blog :: ข่าว :: กิจกรรมวันเด็กทั่วไทย ปี 2553

  กิจกรรมวันเด็ก ในเดือนมกราคม 2553 (อ้างอิงจาก http://www.gcc.go.th) กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553   ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 15.00 น. สถานที่ : ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  ...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: เลี้ยงลูกอย่างไร จึงจะให้ทั้งเขาและเราเจริญสติได้

  เรื่องเกี่ยวกับการมีลูกยังไม่จบ เพราะมีข้อกังขาค้างคาใน twitter@dungtrin อยู่ ฉะนั้น ก็ขอต่อเรื่องลูกอีกสักสัปดาห์นะครับ คราวนี้เปลี่ยนประเด็นมาเป็นเลี้ยงลูกอย่างไร จึงจะให้ทั้งเขาและเราเจริญสติได้ ก่อนอื่นต้องมองว่าเด็กจะเกิดมาเป็นอย่างไร หน้าตาและบุคลิกลักษณะออกแนวไหน ไม่ใช่เอาพ่อแม่มาคำนวณแบบบวกกันแล้วหารสอง การจะเป็นคนขึ้นมาคนหนึ่ง ต้องอาศัยกรรมของสามฝ่ายมาเป็นตัวแปร ทั้งกรรมของฝ่ายสามี ฝ่ายภรรยา และฝ่ายลูก พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิด ฉะนั้น ตัวแปรสำคัญจึงไม่ใช่กรรมของพ่อแม่ แต่เป็นกรรมของลูก ถ้าไม่มีกรรมของลูกเป็นตัวตั้ง แม้มีแดนเกิดรอท่าอยู่ก็ได้แต่เป็นหมันเปล่า เชื้อไขฝั่งพ่อ และเชื้อไขฝั่งแม่ เมื่อมารวมกันแล้ว อย่างมากก็พอบอกได้นิดหน่อยว่า ลูกมีความโน้มเอียงจะเป็นอย่างไร เช่น น่าจะรูปงาม...

 • Blog :: พ่อ แม่ ลูก :: Neo Humanist Education การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส

  ความเป็นมา จุดเริ่มของแนวคิดนี้มาจากโยคีชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ พี.อาร์.ซาร์การ์ (P.R.Sarkar) ที่นำศาสตร์ทางตะวันออกกับความทันสมัยแบบตะวันตกมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น มีการให้เด็กๆ ฝึกสมาธิ ทำโยคะ ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ๆรวมเข้าไปด้วย โดยให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในเด็กเล็กว่า "กิ่งไผ่อ่อนสามารถจะถูกดัดหรือปรับให้อยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ส่วนกิ่งไผ่แก่จะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ในการดัดหรือปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งก็อาจหักหรือเสียหายโดยง่าย นี่คือเหตุผลสำคัญที่เราควรให้ความสนใจการศึกษาระดับอนุบาลยิ่งกว่าการศึกษาระดับใดๆทั้งสิ้น" หลักการ สิ่งแวดล้อมและการศึกษาในวัยต้นๆของชีวิต มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อความเฉลียวฉลาด คุณธรรมและความสุขของคนเรา โดยเชื่อว่าความเก่ง ความฉลาด ซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่มนุษย์ดีงศักยภาพดังกล่าวออกมาใช้แค่ 5-10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น...

 • Blog :: ข้อคิด ปรัชญา :: บาป 7 ประการ ในทัศนะของคานธี โดย ว.วชิรเมธี

  Politics without principles, Pleasure without conscience, Wealth without work Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์ บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ (เรืองอุไร กุศลาศัย/แปล)...

 • Blog :: ข่าว :: อบรมสร้างบ้านดินฟรี! เสาร์ 19 ธค. 52

  อบรมสร้างบ้านดิน ฟรี ! ที่ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต สอนวิธีผสมดินทำบ้านดินสูตร กทม. สอนวิธีทำก้อนอิฐดิน สอนเทคนิคการก่ออิฐแบบผนังสองชั้น การทำหน้าต่าง ฉาบดิน และ ทาสีดิน เสาร์ 19 ธค. 52 9.00 น. ลงทะเบียน 9.30 น. เรียนรู้ตำนานบ้านดิน และ ชมสไลด์บ้านดินทันสมัยจากทั่วโลก 10.00 น.เรียนรู้วิธีทำก้อนอิฐดิน...

 • Blog :: ข่าว :: งาน Green Fair' 09 วิถีการกิน การอยู่ และฤดูกาล (Season food and Living Culture)

  วิถีการกิน การอยู่ และฤดูกาล (Season food and Living Culture) 10-13 ธันวาคม 2552 ณ อุทยานแบญจสิริ รักษ์สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ รับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาล สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น และส่งเสริมวิถีการกิน-อยู่พื้นบ้าน ประเทศไทยของเรามีความหลากหลายทาง ชีวภาพสูง ทั้งพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรต่างๆ รวมถึงต้นไม้และสัตว์น้อยใหญ่ ที่เกื้อหนุนระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุล ก่อให้เกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

หน้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผลลัพธ์สำหรับการค้นหาของคุณ
[profiler]
Memory usage: real: 30932992, emalloc: 30362680
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem