บัตรภาพ คำตรงข้าม (Flash Cards Opposites)

บัตรภาพ คำตรงข้าม (Flash Cards Opposites)

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

สถานะ: พร้อมจัดส่ง

ราคาปกติ: ฿139.00

ราคาพิเศษ: ฿129.00

หรือ

รายละเอียด

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปีขึ้นไป เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกกับการมองภาพและเรียนรู้ตำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ

บัตรภาพ คำตรงข้าม

ภาพอื่น ๆ

  • บัตรภาพ คำตรงข้าม 20 คู่ 40 ใบ
  • บัตรภาพ ด้านรูปภาพ (ด้านหน้า)
  • บัตรภาพ ด้านตำศัพท์ อังกฤษ-ไทย (ด้านหลัง)
  • บัตรภาพ ด้านรูปภาพ (ด้านหน้า)
  • บัตรภาพ ด้านตำศัพท์ อังกฤษ-ไทย(ด้านหลัง)

รายละเอียด

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ


“การเปล่งเสียงและใช้เวลาร่วมกันของคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อย จะช่วยปลูกฝังความกระตือรือร้นและความอยากรู้อยากเห็นให้กับเด็กมากขึ้น”

เด็กในช่วงปฐมวัยมีการเรียนรู้และการพัฒนาด้านสมองในอัตราที่สูง จากการศึกษาพบว่า การให้เด็กได้ดูบัตรภาพ (Flash Cards) ในช่วงวัยนี้มีผลต่อการพัฒนา และเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี

การใช้บัตรภาพได้ถูกนำไปใช้ในสถาบันเสริมทักษะและพัฒนาเด็กอย่างแพร่หลาย อีกทั้งสนับสนุนให้ครอบครัวนำไปใช้เพื่อเสริมทักษะแก่เด็ก

• เสริมสร้างการพัฒนาการทางสมองอย่างสมดุล

- จากการศึกษาพบว่า การให้เด็กแรกเกิดได้ดูบัตรภาพ โดยมีการเปลี่ยนภาพอย่างรวดเร็ว จะกระตุ้นการพัฒนาสมองซีกขวาได้เป็นอย่างดี ซึ่งสมองซีกขวาของคนเรานั้น จะเป็นส่วนที่ใช้เรียนรู้ จดจำภาพ และจินตนาการ แบบไม่รู้ตัว

- ในขณะที่ดูบัตรภาพ และมีการอ่านคำไปด้วย การเรียนรู้คำ ก็จะเป็นการกระตุ้นสมองซีกซ้ายไปพร้อมๆ กัน เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสองซีกซ้ายและขวาอย่างสมดุล ซึ่งสมองซีกซ้ายของเรานั้น เป็นส่วนที่เราใช้เรียนรู้ เหตุผล ตรรกะ ความรู้ต่างๆ ในภาวะปกติ

• การให้เด็กได้จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นการเสริมสร้างจินตนาการ และฝึกฝนให้เด็กสร้างภาพของสัตว์หรือสิ่งของชนิดนั้นๆ ขึ้นมาจากการได้เห็นภาพด้านต่างๆ

•ได้เรียนรู้คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

•เรียนรู้คำศัพท์ 2 ภาษา ไทย อังกฤษ

ในกล่อง - แผ่นพับวิธีเล่น การ์ด 40 ใบ รูปภาพและคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน 20 คู่

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า fc-opposites
ผู้เขียน นีโอ คิดส์
ผู้แปล ไม่ใช่
ผู้วาดภาพ นีโอ คิดส์
ISBN 9786167406046
บาร์โค๊ด 9786167406046
ผู้พิมพ์ นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์
กว้าง x ยาว ไม่ใช่
จำนวนหน้า ไม่ใช่
รูปเล่ม ไม่่
หมายเหตุ 1 กล่องบรรจุการ์ด 40 ใบ (คำตรงข้าม 40 คำ) พร้อมรายละเอียดวิธีเล่น 1 ใบ

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

นิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซ่น 1 พร้อม CD เล่านิทาน

นิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซ่น 1 พร้อม CD เล่านิทาน

ราคาปกติ: ฿190.00

ราคาพิเศษ: ฿160.00

การ์ตูนชุดเจ้าแห่งความรู้ ชุดที่ 1 เลขคณิตแสนกล 2

การ์ตูนชุดเจ้าแห่งความรู้ ชุดที่ 1 เลขคณิตแสนกล 2

ราคาปกติ: ฿85.00

ราคาพิเศษ: ฿70.00

   

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.