สมัครสมาชิก RSS Feed

เสริมทักษะ

สื่อเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะแก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงประถมวัย เช่น บัตรคำ บัตรคำศัพท์ บัตรภาพ เพลง,บัตรจับคู่,เกมจับคู่,บัตรคำต่อภาพ,เกมจับคู่ภาพ ฯลฯ

รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 12

ต่อหน้า
หน้า:
 1. 1
 2. 2

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. บัตรคำศัพท์ต่อภาพ ไร่แสนสุข (Flash Cards Farm)

  บัตรคำศัพท์ต่อภาพ ไร่แสนสุข (Flash Cards Farm)

  ราคาปกติ: ฿139.00

  ราคาพิเศษ: ฿129.00

  หมด อยู่ระหว่างการผลิต

  เหมาะสำหรับลูกน้อย วัยแรกเกิดจนถึง 3 ปี เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้ลูกน้อยของคุณเรียนรู้อย่างสนุกกับการมองภาพในมุมมอง และชื่อสัตว์และสิ่งของต่างๆ ในไร่ที่แตกต่างกัน โดยการ์ดด้านหน้าจะเป็นภาพด้านข้าง 2 ใบ (ส่วนหัว-ท้าย) เพื่อนำมาต่อคู่กันเป็นภาพสัตว์หรือสิ่งของแต่ละชนิด ส่วนการ์ดด้านหลังก็จะเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังของสิ่งนั้นๆ พร้อมชื่อเรียกสิ่งนั้นๆ ในภาษาต่างๆ (4 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) ซึ่งลูกน้อยของคุณจะได้เรียนรู้จุดเด่นของสิ่งต่างๆ แต่ละชนิดจากภาพที่แตกต่างกันไป 20 อย่าง (การ์ด 40 ใบ)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. บัตรคำศัพท์ต่อภาพ ผัก (Flash Cards Vegetables)

  บัตรคำศัพท์ต่อภาพ ผัก (Flash Cards Vegetables)

  ราคาปกติ: ฿139.00

  ราคาพิเศษ: ฿129.00

  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ทั้งในภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. บัตรภาพศิลปะ ชุดสัตว์เลี้ยง (Art Card Mobile: Pets)

  บัตรภาพศิลปะ ชุดสัตว์เลี้ยง (Art Card Mobile: Pet)

  ราคาปกติ: ฿99.00

  ราคาพิเศษ: ฿89.00

  เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด ส่งเสริมพัฒนาการมองเห็น หรือใช้เป็น Flash Card สำหรับเด็ก 1 - 3 ขวบ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. บัตรภาพศิลปะ ชุดซาฟารี (Art Card Mobile: Safari)

  บัตรภาพศิลปะ ชุดซาฟารี (Art Card Mobile: Safari)

  ราคาปกติ: ฿99.00

  ราคาพิเศษ: ฿89.00

  เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด ส่งเสริมพัฒนาการมองเห็น หรือใช้เป็น Flash Card สำหรับเด็กโด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. บัตรคำ สิ่งของเครื่องใช้ (Flash Cards Appliances)

  บัตรคำ สิ่งของเครื่องใช้ (Flash Cards Appliances)

  ราคาปกติ: ฿139.00

  ราคาพิเศษ: ฿129.00

  หมด อยู่ระหว่างการผลิต

  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งในภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. บัตรคำและเกมกระดาน ชุดกริยา 1 (Flash Cards & Board Game VERB 1)

  บัตรคำและเกมกระดาน ชุดคำกริยา 1 (Flash Cards & Board Game VERB 1 )

  ราคาปกติ: ฿159.00

  ราคาพิเศษ: ฿139.00

  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้เด็กเรียนรู้คำกริยาอย่างสนุกสนาน ทั้งในภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. บัตรภาพ คำตรงข้าม

  บัตรภาพ คำตรงข้าม (Flash Cards Opposites)

  ราคาปกติ: ฿139.00

  ราคาพิเศษ: ฿129.00

  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปีขึ้นไป เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกกับการมองภาพและเรียนรู้ตำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. บัตรคำศัพท์ต่อภาพ 3 in 1 ตัวเลข สี รูปทรง (Flash Cards 3 in 1 Number Color Shape)

  บัตรคำศัพท์ต่อภาพ 3 in 1 ตัวเลข สี รูปทรง (Flash Cards 3 in 1 Number Color Shape)

  ราคาปกติ: ฿139.00

  ราคาพิเศษ: ฿129.00

  เหมาะสำหรับลูกน้อย วัย 1-4 ปี เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกกับตัวเลข สี และรูปทรง โดยการ์ดด้านหน้าจะเป็นการต่อภาพ ส่วนการ์ดด้านหลังก็จะเป็นภาพที่สัมพันธ์กัน พร้อมคำศัพท์นั้นๆ ในภาษาต่างๆ (4 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) การ์ดรวม 40 ใบ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 9. บัตรคำศัพท์ต่อภาพ สัตว์โลกทะเล (Flash Cards Sea Animals)

  บัตรคำศัพท์ต่อภาพ สัตว์โลกทะเล (Flash Cards Sea Animals)

  ราคาปกติ: ฿139.00

  ราคาพิเศษ: ฿129.00

  เหมาะสำหรับลูกน้อย วัยแรกเกิดจนถึง 3 ปี เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้ลูกน้อยของคุณเรียนรู้อย่างสนุกกับการมองภาพในมุมมอง และชื่อชนิดของสัตว์ทะเลที่แตกต่าง โดยการ์ดด้านหน้าจะเป็นภาพด้านข้าง 2 ใบ (ส่วนหัว-ท้าย) เพื่อนำมาต่อคู่กันเป็นภาพสัตว์ทะเลแต่ละชนิด ส่วนการ์ดด้านหลังก็จะเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังของสัตว์ทะเลนั้นๆ พร้อมชื่อสัตว์นั้นๆ ในภาษาต่างๆ (4 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) ซึ่งลูกน้อยของคุณจะได้เรียนรู้จุดเด่นของสัตว์ทะเลแต่ละชนิดจากภาพที่แตกต่างกันไป 20 ชนิด (การ์ด 40 ใบ)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 10. บัตรคำศัพท์ต่อภาพ ผลไม้ (Flash Cards Fruits)

  บัตรคำศัพท์ต่อภาพ ผลไม้ (Flash Cards Fruits)

  ราคาปกติ: ฿139.00

  ราคาพิเศษ: ฿129.00

  เหมาะสำหรับลูกน้อย วัยแรกเกิดจนถึง 3 ปี เป็นการ์ดเสริมทักษะที่จะช่วย ให้ลูกน้อยของคุณเรียนรู้อย่างสนุกกับการมองภาพในมุมมอง และชื่อชนิดของผลไม้ที่แตกต่าง โดยการ์ดด้านหน้าจะเป็นภาพด้านข้าง 2 ใบ (ส่วนหัว-ท้าย) เพื่อนำมาต่อคู่กันเป็นภาพผลไม้แต่ละชนิด ส่วนการ์ดด้านหลังก็จะเป็นภาพด้านนอกและด้านในของผลไม้นั้นๆ พร้อมชื่อผลไม้ชนิดนั้นๆ ในภาษาต่างๆ (4 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) ซึ่งลูกน้อยของคุณจะได้เรียนรู้จุดเด่นของผลไม้แต่ละชนิดจากภาพที่แตกต่างกันไป 20 ชนิด (การ์ด 40 ใบ)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 12

ต่อหน้า
หน้า:
 1. 1
 2. 2

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
[profiler]
Memory usage: real: 29884416, emalloc: 29492800
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem