นวัตกรรมการศึกษา วอลดอร์ฟ ในระดับชั้นอนุบาล

นวัตกรรมการศึกษา วอลดอร์ฟ ในระดับชั้นอนุบาล

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

สถานะ: พร้อมจัดส่ง

ราคาปกติ: ฿450.00

ราคาพิเศษ: ฿430.00

หรือ

รายละเอียด

นวัตกรรมการศึกษา วอลดอร์ฟ ในระดับชั้นอนุบาล

นวัตกรรมการศึกษา วอลดอร์ฟ ในระดับชั้นอนุบาล

ภาพอื่น ๆ

รายละเอียด

นวัตกรรมการศึกษา วอลดอร์ฟ ในระดับชั้นอนุบาล

ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 ส่วน ดังนี้

1.ประวัติความเป็นมาของการศึกษาวอลดอร์ฟ

2.แนวคิดเกี่ยวกับทัศนะต่อความเป็นมนุษย์และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

3.เป้าหมายและหลักการจัดการศึกษา

4.สาระการเรียนรู้ การจัดกลุ่มเด็ก การจัดเวลาเรียน และโครงสร้างกิจกรรม

5.แนวทางการจัดกิจกรรมพื้นฐานในบริบทไทย

6.แนวทางการจัดกิจกรรมหลัก

7.การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

8.บทบาทครูอนุบาล การประเมินผล และการทำงานกับผู้ปกครอง

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า siraphapa_01
สี ไม่่
ไดคัท ไม่่

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.